ASBEST ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Asbest, lifsi yapıda ve askıda kalan özelliktedir. 28539 sayılı Resmi Gazete’deki “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin” Sınır Değeri tanımlayan 11. Maddesi uyarınca 0,1 lif/cm3’ün altında olması gerekir. Bu ölçümler yüksek kapasitedeki ekipmanlarımızla sınır değerin aşılıp aşılmadığı test edilir.