ASBEST TESPİTİ ve ANALİZİ
Asbest konusunda profesyonel ekibimiz, bina veya tesislerinizde Asbest bulunup bulunmadığı konusunda detaylı inceleme yapar.
Detaylar
ASBEST NUMUNE ANALİZİ VE ASBEST RAPORU
Numune analizleri uluslararası ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu'na sahip ve İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş İSTANBUL'daki laboratuvarımızda yapılmaktadır.
Detaylar
ASBEST ORTAM ÖLÇÜMLERİ
Yönetmeliklerle sınır değeri belirlenmiş olan asbestin ortam ölçümleri yapılarak, sınır değerin aşılıp aşılmadığı test edilir.
Detaylar
ASBEST FREE / SAFE SERTİFİKALARI
Laboratuvar analiz sonuçları doğrultusunda ortam için ASBEST TEMİZ (Asbest Free) ya da ASBEST GÜVENLİ (Asbest Safe) sertifikaları düzenlenir.
Detaylar
DENETİM VE DANIŞMANLIK
Asbest söküm ve temizlik işleri ile bertaraf süreçleri sertifikalı uzmanlarımız tarafından uygunluk denetimleri yapılır.
Detaylar
ASBEST ATIK YÖNETİMİ
Binaların Atık Yönetim Planı Hizmetleri, Çevre Görevlisi Uzmanımız tarafından yönetmeliklere uygun hazırlanmaktadır.
Detaylar